Skip to: site menu | section menu | main contentMoja slika ...

Sem diplomirani ekonomist z večletnimi izkušnjami na področju računovodstva in financ . Izkušnje sem pridobil z delom v ekonomsko-finančni reviziji v tedanji Službi družbenega knjigovodstva , z delom glavnega računovodje v računovodskem servisu ...

Storitve po dogovoru opravljam tudi na sedežu vašega podjetja , z mojo ali vašo strojno in/ali programsko opremo !Vodim enostavno in dvostavno knjigovodstvo - za s.p.,gospodarske družbe (d.o.o.;d.n.o.),društva...


Osebna izkaznica podjetja :

Firma : SMART-RAČUNOVODSTVO DUšKO BOJANC s.p.

Sedež : Drska 46 , 8000 Novo mesto

Datum vpisa v register: 01.12.2000

Dejavnost : 69.200 - Računovodske,knjigovodske in revizijske dejavnosti ;davčno svetovanje

ID za DDV : SI 60114029

Matična številka: 1432222

Transakcijski račun : 02970-0091076375

IBAN: SI56029700091076375


GSM : 040 737 860

Telefon: 07 33 25 530

Fax : 0597 700 43

Elektronska pošta : dusko.bojanc@gmail.com

Domača stran : http://www.smart-bd.si